Limbažu mūzikas un mākslas skola

58320003a
Limbažu mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļa

Parka iela 16, Limbaži,
Limbažu novads, LV–4001
e-pasts: muzikas_makslas_skola@limbazi.lv
Tel. +371 64070762
Fakss: +371 64070709

Aktualitātes

Konsultācijas un audzēkņu uzņemšana

Limbažu mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus 2016./2017. mācību gadam

Piedāvājam apgūt šādu instrumentu spēli:
  • Klavieres
  • Vijole
  • Akordeons
  • Kokle
  • Ģitāra
  • Pūšaminstrumenti
Klavieru un vijoļspēles klasēs mācību ilgums ir 8 gadi.
Skolā uzņem 7 – 8 gadu vecus bērnus.

Akordeona, kokles, ģitāras un pūšaminstrumentu spēles klasēs mācību ilgums ir 6 gadi.
Skolā uzņem 8 – 10 gadu vecus bērnus.

Izņēmuma kārtā uzņem arī jaunākus vai vecākus bērnus, ja ir brīvas vietas izvēlētajā izglītības programmā.

Konsultācijas:
25. maijā plkst.18.00


Iestājpārbaudījumi:
2. un 3. jūnijā  plkst.17.00
                             
Nepieciešamie dokumenti:
  • vecāku iesniegums (uz skolas veidlapas)
  • dzimšanas apliecības kopija
  • 1 gb. fotogrāfija (izmērs 2X3 vai 3X4)