Limbažu mūzikas un mākslas skola

58320003a
Limbažu mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļa

Parka iela 16, Limbaži,
Limbažu novads, LV–4001
e-pasts: muzikas_makslas_skola@limbazi.lv
Tel. +371 64070762
Fakss: +371 64070709

Aktualitātes

Pūšaminstrumentu spēles un Sitaminstrumentu spēles Valsts konkursa III kārta

Patiesi priecājamies par mūsu talantīgo pūtēju nodaļas saimi. Mēneša pirmajā pusē Rīgā norisinājās Pūšaminstrumentu spēles Valsts konkursa III kārta.
Sveicam Flautas spēles skolotāju Solveigu Alaini - Barkovsku un koncertmeistares Inetu Javiču un Guntu Siliņu un, protams, meitenes - Līvu Miķelsoni (2. kl.) - piedalījās I grupā, un Elīzu Kukaini (5. kl.) - ieguva 2. vietu II grupā.
Apsveicam Saksofona spēles skolotāju Agri Liepiņu un koncertmeistari Maiju Lūkinu, kā arī Tomu Upmali (2. kl) - ieguva 3. vietu I grupā, un Karlīnu Torimu (4. kl) - ieguva 3. vietu II grupā.
Izsakām pateicību arī Eifonija spēles skolotājam Jānim Ansonam un koncertmeistarei Lienei Anševicai par ieguldīto darbu Edvarda Vītoliņa (5. kl) sniegumā, kurš ieguva 1. vietu eifonijspēles II grupā!

Skolas koklētājas plūc laurus konkursos.

15.februārī Limbažu Bērnu un jauniešu centrā notika Limbažu novada mūzikas konkurss 2019, kurā piedalījās Limbažu Mūzikas un mākslas skolas Koklētāju ansambļa jaunākā grupa un saņēma II pakāpes diplomu. Savukārt, pēc nedēļas, 21. februārī  šis pats ansamblis piedalījās Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā No baroka līdz rokam, kas norisinājās Valmieras ģimnāzijā, ieguva 1. pakāpes diplomu. Liels paldies ansambļa meitenēm un kolotājai Anitai Viziņai - Nīlsenai par ieguldīto darbu!
kokle.JPG

Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle Valsts konkursa II kārta

Sveicam mūsu skolas audzēkņus ar iegūtiem spīdošiem panākumiem Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas “Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle” audzēkņu Valsts konkursa II kārtā!

Flautas spēle:
Līva Miķelsone (2.kl.) ieguva 2. vietu  I grupā un ir izvirzīta uz finālu
Elīza Kukaine (5.kl.) ieguva 3. vietu II grupā un ir izvirzīta uz finālu

Saksofona spēle:
Toms Upmalis (2.kl.) ieguva 2. vietu I grupā un ir izvirzīts uz finālu
Karlīna Torima (4.kl.) ieguva 3. vietu II grupā un ir izvirzīta uz finālu

Metāla pūšaminstrumentu spēle:
Elīza Ločmele (6.kl.) dalība konkursā trompetes spēles III grupā
Daniels Bergmanis (5.kl.) dalība konkursā mežraga spēles II grupā
Edvards Vītoliņš (5.kl.) ieguva 2. vietu eifonija spēles II grupā  un izvirzīts uz finālu

Liels paldies skolotājiem Solveigai Alainei-Barkovskai, Agrim Liepiņam un Jānim Ansonam,
kā arī koncertmeistarēm - Inetai Javičai, Guntai Siliņai, Maijai Lūkinai un Lienei Anševicai!
Vēlam izturību un neatlaidību turpmākiem panākumiem!