Limbažu mūzikas un mākslas skola

58320003a
Limbažu mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļa

Parka iela 16, Limbaži,
Limbažu novads, LV–4001
e-pasts: muzikas_makslas_skola@limbazi.lv
Tel. +371 64070762
Fakss: +371 64070709

Aktualitātes

Noslēgusies nometne "Mūzika vieno"

Mūzikass vieno 2016

Skolēnu brīvdienu nedēļa Limbažu mūzikas skolā izvērtās īpaši spraiga, jo uzņēmām pie sevis ciemiņus no Luņiņecas Baltkrievijā un Paņevēžas rajona Lietuvā, kuri piedalījās Limbažu novada pašvaldības rīkotajā nometnē "Mūzikas vieno". Kopā ar Limbažu mūzikas skolas audzēkņiem gan strādājām, gan atpūtāmies. Viesi pēc atgriešanās mājup vēlreiz teica par paldies par jauko uzņemšanu Limbažos un izteica vēlmi tikties turpmākajos pasākumos.
Gan savās mājās iemācīto, gan nometnes kopā muzicēšanas stundās paveikto bija iespējams klausīties divos koncertos - Igates ekmēniskajā baznīcā un noslēguma koncertā Limbažu novada pašvaldības zālē. Paldies visiem par par ieguldīto darbu un atsaucību !

Mūzika vieno

No 2016.gada 24.oktobrim līdz 28.oktobrim, skolēnu brīvlaikā, Limbažu novada pašvaldība organizē starptautisko nometni projekta “Starptautisko nometņu organizēšana bērniem mūzikas, mākslas un teātra jomā” ietvaros. Nometnē piedalīsies Luņinecas mākslas un mūzikas skolas, mūzikas novirzienu audzēkņi, Paņevēžas mūzikas skolas audzēkņi un Limbažu mūzikas skolas audzēkņi.

Nometnes laikā plānota kopā muzicēšana ar 2 koncertiem- Igates ekumēniskajā baznīcā un Limbažu novada pašvaldības administratīvajā ēkā. Mūsu viesiem esam ieplānojuši parādīt Limbažu pilsētu ar tās skaistākajām vietā,Baltijas jūras līci ar Balto kāpu. Esam ieplānojuši radošas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

http://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-kultura/5841-muzika-vieno


Pirmais septembris mūzikas skolā

1. septembra vakarā Limbažu mūzikas skola uzsāka jauno mācību gadu. Limbažu kultūras namā to ieskandināja skolas audzēkņu - iepriekšējā mācību gada festivālu un konkursu dalībnieki.
Īpaša uzmanība tika veltīta jaunajiem audzēkņiem, kuri uzsāks mācības 1. klasē. Nelielu ieskatu par to varat gūt ielūkojoties sadaļā "Foto".
Vēlam visiem veiksmīgu jauno mācību gadu !