Limbažu mūzikas un mākslas skola

58320003a
Limbažu mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļa

Parka iela 16, Limbaži,
Limbažu novads, LV–4001
e-pasts: muzikas_makslas_skola@limbazi.lv
Tel. +371 64070762
Fakss: +371 64070709

Aktualitātes

Panākumi konkursā "Sigulda 2017"

30. maijā Siguldas koncertzālē "Baltais flīģelis" notika XXIII Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Sigulda 2017", kurā piedalījās 70 mūziķi no Latvijas, Igaunijas, Grieķijas un Slovēnijas. Mūsu skolu šoreiz ļoti labi labi pārstāvēja pūšamo instrumentu nodaļas audzēkņi. Flautas klases audzēkne Elīza Kukaine savā vecuma grupā kļuva par konkursa diplomandi (skolotāja Solveiga Alaine - Barkovska, koncertmeistare Gunta Siliņa). Savukārt, trombona klases audzēknis Rihards Ločmelis savā vecuma grupā ieguva 2. vietu (skolotājs Jānis Ansons, koncertmeistare Liene Anševica).

Konsultācijas un jaunu audzēkņu uzņemšana

Konsultācijas 25. un 31. maijā plkst. 17.00

Jaunu audzēkņu uzņemšana 1. un 2. jūnijā plkst. 17.00

31. maijā plkst. čella klases prezentācija, kurā piedalīsies Alfr. Kalniņa Cēsu Mūzikas skolas audzēkņi

Izskanējis skolas izlaidums

Izlaidums 20.05.2017 Vasarīgi karstā dienā, 20. maijā, Limbažu kultūras namā pulcējās 12 skolas abolventi, lai saņēmtu apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi. Gandrīz visi absolventi savu spēlēt prasmi demonstrēja koncertā, muzicējot uz lielās skatuves. Klavieru klasi šogad absolvēja Paula Balode un Baiba Elīna Bērziņa, akordeona klasi - Elīna Strogonova, Helēna Mūsiņa, Miks Lavendels, Ģirts Markuss Kreitūzis, Simona Viktorija Hincenberga un Ralfs Demidovs, ģitāras klasi - Jānis Reinis Griškoitis, flautas klasi - Eleonora Laganovska, saksofona klasi - Mārtiņš Bērziņš, klarnetes klasi - Roberts Zareckis.
Limbažu novada pašvaldības naudas balvu par labām sekmēm un panākumiem saņēma akordeona klases absolvente Elīna Strogonova.
Paldies absolventiem, viņu vecākiem un pegagogiem par kopīgi ieguldīto darbu un  - saulainu vasaru!

Skolas izlaidums

Limbažu mūzikas kolas izlaidums notiks 20. maijā plkst. 14.00 Limbažu kultūras nama zālē