Limbažu mūzikas un mākslas skola

58320003a
Limbažu mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļa

Parka iela 16, Limbaži,
Limbažu novads, LV–4001
e-pasts: muzikas_makslas_skola@limbazi.lv
Tel. +371 64070762
Fakss: +371 64070709

Aktualitātes

Pirmais septembris mūzikas skolā

1. septembra vakarā Limbažu mūzikas skola uzsāka jauno mācību gadu. Limbažu kultūras namā to ieskandināja skolas audzēkņu - iepriekšējā mācību gada festivālu un konkursu dalībnieki.
Īpaša uzmanība tika veltīta jaunajiem audzēkņiem, kuri uzsāks mācības 1. klasē. Nelielu ieskatu par to varat gūt ielūkojoties sadaļā "Foto".
Vēlam visiem veiksmīgu jauno mācību gadu !

Panākumi konkursā "Muzicējam kopā ar draugiem"

Muzicējam kopā Pagājušās nedēļas nogalē š.g. 2.- 4. jūnijā Rīgā notika 12. Starptautiskais bērnu un jauniešu kameransambļu festivāls – konkurss ”Muzicējam kopā ar draugiem”. Konkursā piedalījās 50 ansambļi piecās vecuma grupās, kur jaunākajam dalībniekam bija 6 gadi un vecākajam 21 gads no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. No Limbažu mūzikas skolas konkursā veiksmīgi piedalījās kameransamblis, kura sastāvā spēlēja Karlīna Brikmane (flauta), Elīza Kukaine (flauta) un Gustavs Lācis – Kalniņš (klavieres), skolotājas Solveiga Alaine – Barkovska (flauta) un Raimonda Penka (klavieres). Savā vecuma grupā Cerība ansamblis ieguva 2. vietu.

Konsultācijas un audzēkņu uzņemšana

Limbažu mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus 2016./2017. mācību gadam

Piedāvājam apgūt šādu instrumentu spēli:
  • Klavieres
  • Vijole
  • Akordeons
  • Kokle
  • Ģitāra
  • Pūšaminstrumenti
Klavieru un vijoļspēles klasēs mācību ilgums ir 8 gadi.
Skolā uzņem 7 – 8 gadu vecus bērnus.

Akordeona, kokles, ģitāras un pūšaminstrumentu spēles klasēs mācību ilgums ir 6 gadi.
Skolā uzņem 8 – 10 gadu vecus bērnus.

Izņēmuma kārtā uzņem arī jaunākus vai vecākus bērnus, ja ir brīvas vietas izvēlētajā izglītības programmā.

Konsultācijas:
25. maijā plkst.18.00


Iestājpārbaudījumi:
2. un 3. jūnijā  plkst.17.00
                             
Nepieciešamie dokumenti:
  • vecāku iesniegums (uz skolas veidlapas)
  • dzimšanas apliecības kopija
  • 1 gb. fotogrāfija (izmērs 2X3 vai 3X4)