Limbažu mūzikas un mākslas skola

58320003a
Limbažu mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļa

Parka iela 16, Limbaži,
Limbažu novads, LV–4001
e-pasts: muzikas_makslas_skola@limbazi.lv
Tel. +371 64070762
Fakss: +371 64070709

Skolas darbinieki

Direktore: Indra Laura Lazdiņa
Direktora vietniece izglītības jomā: Vita Fiļipova

Klavieru spēles nodaļa:

Ineta Javiča - metodiskās komisijas vadītāja
Gunta Siliņa
Maija Lūkina
Raimonda Penka
Anete Sidorova
Natālija Meļņikoviča

Akordeona spēles nodaļa:
Indra Rudzīte - metodiskās komisijas vadītāja
Vita Fiļipova
Natālija Meļņikoviča


Pūšaminstrumentu spēles nodaļa:
Agris Liepiņš - metodiskās komisijas vadītājs; koka pūšaminstrumentu skolotājs
Solveiga Alaine - Barkovska - flautas skolotāja
Jānis Ansons - metāla pūšaminstrumentu skolotājs

Stīgu instrumentu spēles nodaļa:
Anna Spalviņa - metodiskās komisijas vadītāja; vijoles skolotāja
Aleksandrs Jasjukevičs - ģitāras skolotājs
Edvīns Logins - čella, ģitāras skolotājs
Anita Viziņa - Nīlsena - kokles skolotāja

Teorijas priekšmetu skolotāji:
Māris Balodis- metodiskās komisijas vadītāja; solfedžo un mūzikas teorijas skolotāja
Ieva Tomiņa - solfedžo un mūzikas teorijas skolotāja
Linda Skride - solfedžo un mūzikas teorijas skolotāja