Limbažu mūzikas un mākslas skola

58320003a
Limbažu mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļa

Parka iela 16, Limbaži,
Limbažu novads, LV–4001
e-pasts: muzikas_makslas_skola@limbazi.lv
Tel. +371 64070762
Fakss: +371 64070709

Limbažu mūzikas skolas vēsture

   Limbažu mūzikas skola dibināta 1945. gada 3. decembrī. Tās pirmais direktors bija operas mākslinieks Jānis ĒĶIS. Jau 1947. gadā viņu nomaina Alfrēds ZAULS.
   Sākumā mūzikas skolai bija izīrētas dažas telpas Parka ielā 16. No 1947. gada skolas rīcībā tika nodots nams Jaunā ielā 4, kur skola darbojās līdz 1979. gadam. Pēc tam skolu pārcēla uz Cēsu ielu 18, kur mācības notika līdz 1992. gadam. Kad šo namu atdeva īpašniekiem, mūzikas skola atgriezās Parka ielā 16. Šo namu mūzikas skolai dāvināja Zenta Binde, bijusī mūzikas skolas skolotāja.
   Pirmajā mācību gadā skolā tika uzņemti 66 audzēkņi, audzēkņi varēja apgūt klavieru, pūšamo instrumentu un vijoles spēli. Kaut arī sākumā audzēkņu bija maz, bieži mainījās pedagogi, skolas darbam bija raksturīgs liels entuziasms, un pirmie pedagogi aizrautīgi muzicēja paši, iesaistot arī audzēkņus ansambļos, orķestros, koros.
   1950. gadā skolas vadību uzņemas Edgars ELKSNĪTIS. Viņš ir direktors līdz pat 1979. gadam un pazīstams arī kā vokālo ansambļu un kora vadītājs. Viņa vadībā skola var lepoties ar labu pedagogu kolektīvu un profesionāli ievirzītu darbību.
   Ar 1979. gadu par direktoru kļūst Latvijas Konservatorijas absolvents Ēriks DERUMS. Sākas jauns posms skolas vēsturē. Tiek atvērtas kokles un kora klases. Atjaunots mūzikas instrumentu fonds, kuru mēs izmantojam vēl šodien. Audzēkņi ar pedagogiem aktīvi piedalās konkursos un festivālos. Ēriks Derums strādā arī kā diriģents, nodibinot Limbažu vīru kori „Ziedonis”.
    Ērika Deruma darbu no 1987. gada līdz 1990. gadam turpina nākošais direktors Aivars BUNĶIS, zēnu kora Limbažos dibinātājs. Tagad būdams Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas direktors, viņš nodibinājis apvienoto Krimuldas un Limbažu jauniešu simfonisko orķestri.
   No 1990. gada līdz 2017. gada skolas direktors bija Limbažu mūzikas skolas, Ventspils Mūzikas vidusskolas un Maskavas Gņesinu Valsts mūzikas pedagoģijas institūta absolvents Viktors ŅIKANDROVS.
   Sākot 2017. augustu direktora pienākumus uzņēmās mūsu skolas ilggadējā direktora vietniece izglītības jomā Vita Fiļipova, un decembrī tos nodeva Limbažu mākslas skolas direktores Indras Lauras LAZDIŅAS rokās. 
  Skola ir atpazīstama Latvijā un ārpus tās robežām. Esam piedalījušies konkursos, koncertos Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Polijā, Vācijā, Francijā un Krievijā. Pēc Viktora Ņikandrova iniciatīvas Limbažos notiek Starptautiskie akordeonistu festivāli.
   Pēdējos gados mūzikas skola ņēmusi dalību Starptautiskos projektos ar Baltkrieviju un Krieviju, ko organizējusi Limbažu novada pašvaldība.